NOTER İŞLEMLERİ, 22.3.2018

NOTER İŞLEMLERİ, 01.01.2018

TÜM NOTER İŞLEMLERİ İÇİN BAŞVURULAR RANDEVUYLA ALINMAKTADIR.

BAŞKONSOLOSLUĞUMUZA NOTER İŞLEMİ İÇİN BAŞVURMADAN ÖNCE MUTLAKA
WWW.KONSOLOSLUK.GOV.TRİNTERNET SİTESİNDEN RANDEVU ALINMASI GEREKMEKTEDİR.

BU ÇERÇEVEDE BAŞVURUDA BULUNACAK VATANDAŞLARIMIZIN www.konsolosluk.gov.trİNTERNET SİTESİNDEN E-RANDEVU BÖLÜMÜ ALTINDA “PARİS BAŞKONSOLOSLUĞU”NU SEÇEREK RANDEVU KAYITLARINI YAPTIRMALARI VE RANDEVU GÜNLERİNDE NÜFUS CÜZDANLARI VE GEREKLİ BELGELERİYLE BİRLİKTE BAŞKONSOLOSLUĞUMUZA ŞAHSEN MÜRACAAT EDEREK SIRA NUMARASI ALMALARI GEREKMEKTEDİR.

İŞLEMLER

1- Vekaletnameler
2- İmza tasdikleri
3- Türkçe ve Fransızca belge düzenleme
4- Fotokopi tasdikleri- cüzdan sureti
5- Sözleşmeler; vasiyetnameler
6- Posta ile yapılan işlemler
7- İkametgah Nakil Belgesi (Türkiye'ye kesin dönüş için)1- VEKALETNAMELER:

Vekaletnameler için istenen belgeler:

Nüfus cüzdanı aslı, pasaport ve varsa oturma kartı, vekalet verilecek konu (gayrimenkul, banka işlemleri, araçla yurtdışına çıkış vb.) hakkında detaylı bilgileri içeren belgeler (tapu belgeleri, banka hesap cüzdanı, araç ruhsatı vb.), vekalet verilecek kişinin T.C. Kimlik numarası ve detaylı kimlik bilgileri.

Merkez Bankası vekaletnamesi için pasaportun aslının da ibraz edilmesi gerekmektedir. Düzenleme vekaletnameler, tapuda işlem yapılmasını gerektiren vekaletnameler ve ayrıca Merkez Bankası, araç satışı ve boşanma vekaletnameleri için iki adet resim, gayrimenkul satışları, inşaat, ipotek, istimlak ile ilgili olarak düzenlenecek vekaletnamelerde gayrimenkulün tapu kaydı, motorlu nakil vasıtalarının satışı ve sürücü vekaletnamelerinde ruhsatnamedeki bilgilerin tümü, avukatlarla ilgili vekaletnamelerde avukatın kayıtlı olduğu baro vergi dairesi ve numarası ve T.C. Kimlik numarası, Merkez Bankasından para çekme konusunda hesabın cinsi, kredi mektubunun ve Süper döviz hesabının tarihi ve numarası ve ayrıca vekaletnamenin de hesabın açıldığı pasaporttan yapılması gereklidir.

Resim gerektiren vekaletnameler:

- Merkez Bankası vekaleti,
- Tüm düzenleme şeklinde yapılan vekaletnameler, (Alım, satın, kredi, ipotek, inşaat, kooperatif vb.)
- Tüm boşanma ile ilgili vekaletnameler,
- Araç satışı için yapılan vekaletnameler
- Sözleşmeler ve vasiyetnameler


2- İMZA TASDİKLERİ:

1- Hariçte yazılan dilekçeler, imza sirkülerleri, muvafakatname, taahhütname feragatnameler 15 Euro. Azilname 27 Euro'dan itibaren. Bu tür belgelerin onayı için nüfus cüzdanı gerekmektedir.(Azilname için azil edilecek vekilin açık adresi ve T.C. kimlik numarası ve kimlik bilgileri gerekmektedir.)2- Ticari belgelerin tasdiki (Ticaret odaları, Dışişleri Bakanlığı). Tüm ticari belgeler için belge başına sabit bir ücret alınır (17 Euro). Bazı evraklar örneğin; Noterlerin imzası, mahkeme kararları ve mahkemelerce verilen evrakların La Cour d'Appel (İstinaf Mahkemesi) tarafından onaylanması gerekir. Bunun ayrıca, Konsolosluklarca tasdikine gerek yoktur. Başkonsolosluğumuz görev çevresinde bulunan Fransız Ticaret Odaları veya Fransız Dışişleri Bakanlığından onaylanmış belgelerin asılları ile birer adet fotokopisi gerekmektedir.

3- Yeminli tercüman imza tasdikleri: Mahkeme kararları ve noterlerce düzenlenen belgelerin İstinaf Mahkemesince onaylanması, yani belgelerin üzerinde "Apostille" kaşesi bulunması gerekir. Onay için tercümesi yapılan belgenin Fransızcası ile tercümesi ve birer adet fotokopisi gerekmektedir (beher sayfa için 17 Euro). Tercümelerin Web sayfamızdaki yeminli tercümanlara yaptırılması gerekmektedir. http://paris.bk.mfa.gov.tr/ShowInfoNotes.aspx?ID=121678

3- TÜRKÇE VE FRANSIZCA BELGE DÜZENLEME:

Örneğin; Hayatta olma belgesi (Kişinin bizzat kendisi gelmesi, şayet gelemeyecek kadar rahatsız veya yaşlı ise doktor raporu ile hayatta olduğunun ispatlanması gerekir. İkamet belgesi (oturma kartı, nüfus cüzdanı, pasaportu, EDF-GDF veya Quittance de Loyer veya vergi beyannamesi getirilmesi gerekmektedir). Yurt dışında işçi olduğunu belirten belge (oturma-çalışma kartı, nüfus cüzdanı, pasaportu, fiche de paie’leri, iş kontratı vb.), sigorta kayıt belgesi (Sosyal Sigortalar Kurumu’ndan verilen sigorta kartı veya attestation), boşandığına dair belge (Kesinleşmiş boşanma kararı), çeşitli certificat concordance'lar (Nüfus cüzdanı ile oturma-çalışma kartı veya sigorta kartı veya Fransa’da doğmuş ise acte de naissance, veya Fransız kimlik kartı), ölüm belgesi (kişinin öldüğünü belirten Türkçe ölüm belgesi), kesin dönüş belgesi (nüfus cüzdanı, pasaportu, oturma-çalışma kartı, veya Fransız kimlik kartı, nakliye şirketi tarafından verilen nakil işleminin yapılacağını belirten belge, iş aramadığına ilişkin belge, işsizlik ücreti almadığına ilişkin belge veya şayet bir şirkette çalışıyorsa tayin belgesi), ve öğrenciler için oturma kartlarının süresinin uzatılmayacağına ilişkin belge ve bunun gibi çeşitli belgeler. Ücretleri 17 Euro’dur.

4- FOTOKOPİ TASDİKLERİ - SURET

-Türkçe belgelerin fotokopi tasdikleri (8 Euro).

- Türkçe Nüfus cüzdanısureti (8 Euro).

5- SÖZLEŞMELER / VASİYETNAMELER
(gayrimenkul satış vaadi, kooperatif hisse devir sözleşmeleri, evlilikte mal birliği veya mal ayrılığı sözleşmeleri v.b.) ve vasiyetnameler (22 Euro).


6- POSTA YOLU /E-KONSOLOSLUK İLE YAPILAN İŞLEMLER

Ticaret Odalarınca veya Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış tüm ticari evraklar, Ücretleri banka çeki olarak gönderilecek.

Yeminli tercüman imza tasdikleri: tercüme veya tercümesi yapılan belgeleri aslı (Fransızcası) ücretleri banka çeki olarak gönderilecek.

Fransızca tasdiknameler/attestation’lar (Fransızca attestation yapılması istenilen konuyu belgeleyen belgelerin fotokopileri. Ücretleri banka çeki olarak gönderilecek.

7- İKAMETGAH NAKİL BELGESİ

İkametgah Nakil Belgesi bir defaya mahsus olarak alınabilir. İkametgah Nakil Belgesi alabilmek için Türkiye’de bir yılda 6 aydan fazla kalmamış olmak ve yurt dışında kesintisiz en az iki yıldır ikamet ediyor olmak gerekmektedir.

Gerekli belgeler:


1- İşverenden ilişiğinin kesildiğine dair belge,
2- Pôle d’emploie’dan işsizlik parası veya yardımı almadığınızave iş aramadığınıza ilişkin belge,
3- İkamet ettiğiniz mahalle belediyesinden Türkiye’ye döneceğinizi ve Türkiye’de ikamet edeceğiniz adresi bildirerek adres değişikliğine ilişkin belge (Changement domicile) .
4- İhtiyarlık sigorta primi kesintilerini durdurduğunuza ilişkin belge (Declaration de radiation)
5- Öğrenciler için okulla ilişiklerini kestirdiklerine ilişkin belge.
6- Pasaport, nüfus cüzdanı, oturma kartı veya Fransız Kimlik kartı
7- Nakliye şirketinden eşyaların nakliye edileceğini belirten belge.Pazartesi - Cuma

09:00 - 14:00

Covid-19 salgını nedeniyle, konsolosluk hizmetleriyle ilgili başvurular haftaiçi mesai günlerinde 09:00-14:00 saatleri arasında, randevuyla kesintisiz olarak kabul edilmektedir. Salgın koşulları dikkate alınarak, randevu tarihine ve saatine titizlikle uyulması önemle rica olunur. Başkonsolosluk binamızda faaliyet gösteren ancak geçici bir süre için hizmet veremeyecek Çalışma ve Sosyal Güvenlik Müşavirliğine bu sürede disiliskiler@ailevecalisma.gov.tr e-posta posta adresinden erişilebilmektedir.
1.1.2020 Yeni Yıl Tatili
13.4.2020 Fransa'da Dini Tatil (Paskalya)
1.5.2020 İşçi Bayramı
8.5.2020 II. Dünya Savaşı Zafer Günü
21.5.2020 Fransa'da Dini Tatil ("Ascension")
24.5.2020 Ramazan Bayramı 1. Gün
1.6.2020 Fransa'da Dini Tatil ("Pentecôte")
14.7.2020 Fransız Milli Bayramı
31.7.2020 Kurban Bayramı 1. Gün
15.8.2020 Fransa'da Dini Tatil ("Assomption")
29.10.2020 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
1.11.2020 Fransa'da Dini Tatil ("Toussaint")
11.11.2020 I. Dünya Savaşı Ateşkes Yıldönümü
25.12.2020 Fransa'da Dini Tatil (Noel)
1.1.2021 Yeni Yıl Tatili