BOŞANMA TESCİLİ İŞLEMLERİ, 9.9.2020

FRANSIZ ADLİ VE İDARİ MAKAMLARINCA VERİLEN BOŞANMA KARARLARININ TÜRK NÜFUS KÜTÜĞÜNE TESCİLİ

I. Mevzuat

II. Başvuru Şartları

III. Gerekli Belgeler

I. MEVZUAT

“Yabancı Ülke Adli veya İdari Makamlarınca Verilen Kararların Nüfus Kütüğüne Tescili Hakkında Yönetmelik" 7 Şubat 2018 tarihli ve 30325 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Sözkonusu mevzuat düzenlemesiyle, Fransız Mahkemelerinde verilen boşanma kararlarının veya Fransız Noterinde gerçekleştirilen boşanmanın Türk Nüfus Kütüğüne idari işlemle tescil edilmesi mümkün hale gelmiştir.

Boşanma tescil işlemi için www.konsolosluk.gov.tr adresinden “Nüfus / Yabancı Ülke Adli veya İdari Makamlarınca Verilen Kararların Nüfus Kütüğüne Tescili” bölümünden randevu alarak müracaat edebilirsiniz.

II. BAŞVURU ŞARTLARI

1)Tarafların her ikisi de bizzat, kanuni temsilcileri ya da vekilleri aracılığıyla başvurabilir. Başvuru esnasında tarafların yetkili merci huzurunda birlikte hazır olmaları zorunlu değildir. Taraflar başvurularını aynı anda birlikte veya ayrı zamanlarda yapabilirler. Müracaat aynı anda yapılmadıysa, diğer taraf 90 gün içinde aynı başvuru makamına başvurmalıdır.

2)Taraflardan birinin ölmüş ya da yabancı olması halinde;

-Ölü tarafın kanuni yararı bulunan mirasçılarının tespit edilememesi,

-Yabancı uyruklu tarafın ikamet adresinin tespit edilememesi ve herhangi bir nedenle ulaşılamaması,

-Yabancı uyruklu tarafın başvuruyu kabul etmemesi veya kasıtlı olarak kaçınması

durumunda, Türk vatandaşı olan diğer taraf veya vekilinin tek taraflı başvurusu kabul edilir.

3)Tarafların vekilleri aracılığıyla başvurmaları halinde, vekilin, ayırt etme gücüne sahip gerçek kişi olması gerekmektedir. Vekil, taraflardan biri olabileceği gibi avukat veya hısım olması mümkündür.

Vekil için düzenlenecek “Vekaletname”ye ilişkin detaylar için “Gerekli Belgeler” bölümüne bakınız.

4)Tarafların Türkiye’de devam eden ve/veya reddedilmiş boşanma veya tanıma-tenfiz davasının bulunmaması gerekmektedir.

Daha önce Türkiye’de boşanma veya tanıma-tenfiz davası açılmış ve kapatılmış ise, "Davanın açılmamış sayılması"na ilişkin Mahkeme Kararının ıslak imzalı örneğinin başvuru sırasında ibraz edilmesi gerekmektedir.

5)Türk vatandaşlığının yanı sıra Fransız vatandaşlığı bulunan tarafın, Fransız vatandaşlığını Başkonsolosluğumuz “Vatandaşlık Servisi”ne bildirmesi gerekmektedir.

Çok vatandaşlık bildirimine (Fransız vatandaşlığı bildirimine) ilişkin detaylı bilgiye internet adresimizin “Vatandaşlık İşlemleri Bilgi Notları” bölümünden ulaşabilirsiniz.

6) Taraflardan birinin ya da vekillerinin yabancı uyruklu olması ve Türkçe bilmemesi halinde, başvuru anında Başkonsolosluğumuz Yeminli Tercümanlar Listesinde kayıtlı bir tercümanın hazır bulunması gerekmektedir.

III. GEREKLİ BELGELER

1) Boşanma Fransız Mahkemesinde gerçekleştiyse

Boşanma Kararının aslı veya aslı yerine geçen belgeye (copie certifiée conforme);

a) Öncelikle Apostil şerhi tatbik edilmelidir. Apostil şerhi için Yüksek Mahkemeye (Cour d’Appel) başvurulması gerekmektedir.

b) Apostil şerhi tatbik edildikten sonra Başkonsolosluğumuz Yeminli Tercümanlar listesinde kayıtlı bir tercüman tarafından Mahkeme Kararı Türkçeye tercüme edilmelidir.

c) Apostil şerhi tatbik edilen ve Türkçeye tercüme edilen Mahkeme Kararına Boşanma Servisinde imza tasdiki yaptırılmalıdır.

Fransız Mahkemesince verilen boşanma kararının kesinleştiğine dair Yüksek Mahkemeden (Cour d’Appel) alınan belge (“Certificat de non-appel” aslı veya “Certificat de non-pourvoi” aslı) aslına

a) Öncelikle Apostil şerhi tatbik edilmelidir. Apostil şerhi için Yüksek Mahkemeye (Cour d’Appel) başvurulması gerekmektedir.

b) Apostil şerhi tatbik edildikten sonra belge (“Certificat de non-appel” veya “Certificat de non-pourvoi”) Başkonsolosluğumuz Yeminli Tercümanlar listesinde kayıtlı bir tercüman tarafından Türkçeye tercüme edilmelidir.

c) Apostil şerhi tatbik edilen ve Türkçeye tercüme edilen belgeye Boşanma Servisinde imza tasdiki yaptırılmalıdır.

2) Boşanma Fransız Noterinde gerçekleştiyse

Fransız Noterinde düzenlenen Onay Belgesinin (Attestation) aslına;

a) Öncelikle Apostil şerhi tatbik edilmelidir. Apostil şerhi için Yüksek Mahkemeye (Cour d’Appel) başvurulması gerekmektedir.

b)Apostil şerhi tatbik edildikten sonra Onay Belgesi (Attestation) Başkonsolosluğumuz Yeminli Tercümanlar listesinde kayıtlı bir tercüman tarafından Türkçeye tercüme edilmelidir.

c) Apostil şerhi tatbik edilen ve Türkçeye tercüme edilen Onay Belgesine (Attestation) Boşanma Servisinde imza tasdiki yaptırılmalıdır. ,

d) Boşanan tarafların yeni tarihli evlenme kayıt belgesi(acte de mariage copie intégrale)

3) Kadının geçerli Kimlik Kartı veya geçerli Pasaport fotokopisi

4) Erkeğin geçerli Kimlik Kartı veya geçerli Pasaport fotokopisi.

Taraflardan biri sadece Fransız vatandaşı ise;

a) Geçerli Kimlik Kartı veya geçerli Pasaportu Başkonsolosluğumuz Yeminli Tercümanlar listesinde kayıtlı bir tercüman tarafından Türkçeye tercüme edilmeli,

b) Ardından Kimlik veya Pasaport tercümesine Boşanma Servisinde imza tasdiki yaptırılmalıdır.

5) Vekil aracılığı ile yapılacak müracaatlarda, Fransız Noteri tarafından düzenlenen fotoğraflı özel vekâletnamenin aslına

a) Öncelikle Apostil şerhi tatbik edilmelidir. Apostil şerhi için Yüksek Mahkemeye (Cour d’Appel) başvurulması gerekmektedir.

b) Türkçeye tercüme edilen ve Apostil şerhi tatbik edilen Fransız Noterinde düzenlenmiş vekaletnameye Boşanma Servisinde imza tasdiki yaptırılmalıdır.

6) Tarafların Türkiye’de kapatılmış boşanma veya tanıma-tenfiz davasının bulunması durumunda, davanın açılmamış sayıldığına ilişkin Mahkeme Kararı

İşlem Bedeli: 6.- Avro (Posta gideri)

-Tercüme tasdiki belge başına 18.-Avro

-Tercüme tasdiki yapılacak tüm sayfaların fotokopisi gerekmektedir. (Başkonsolosluğumuzda fotokopi makinası bulunmaktadır)

Sorularınız için paris.tanimatescil@mfa.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Pazartesi - Cuma

09:00 - 14:00

Covid-19 salgını nedeniyle, konsolosluk hizmetleriyle ilgili başvurular haftaiçi mesai günlerinde 09:00-14:00 saatleri arasında, randevuyla kesintisiz olarak kabul edilmektedir. Salgın koşulları dikkate alınarak, randevu tarihine ve saatine titizlikle uyulması önemle rica olunur. Başkonsolosluk binamızda faaliyet gösteren ancak geçici bir süre için hizmet veremeyecek Çalışma ve Sosyal Güvenlik Müşavirliğine bu sürede disiliskiler@ailevecalisma.gov.tr e-posta posta adresinden erişilebilmektedir.
1.1.2020 Yeni Yıl Tatili
13.4.2020 Fransa'da Dini Tatil (Paskalya)
1.5.2020 İşçi Bayramı
8.5.2020 II. Dünya Savaşı Zafer Günü
21.5.2020 Fransa'da Dini Tatil ("Ascension")
24.5.2020 Ramazan Bayramı 1. Gün
1.6.2020 Fransa'da Dini Tatil ("Pentecôte")
14.7.2020 Fransız Milli Bayramı
31.7.2020 Kurban Bayramı 1. Gün
15.8.2020 Fransa'da Dini Tatil ("Assomption")
29.10.2020 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
1.11.2020 Fransa'da Dini Tatil ("Toussaint")
11.11.2020 I. Dünya Savaşı Ateşkes Yıldönümü
25.12.2020 Fransa'da Dini Tatil (Noel)
1.1.2021 Yeni Yıl Tatili