Türkiye Cumhuriyeti

Paris Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

İdari Para Cezası , 13.03.2010

Bilindiği üzere, 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu vatandaşlarımıza nüfus olaylarını ya da diğer bir deyimle medeni hallerindeki değişiklikleri (doğum, ölüm, evlenme, boşanma gibi) bildirme yükümlülüğü getirmektedir. Bu yükümlülüğü 60 günlük yasal süre içinde yerine getirmeyenlere, Maliye Bakanlığımız tarafından belirlenen esaslar ve bedeller çerçevesinde, 1 Ocak 2010 tarihinden itibaren "İdari Para Cezası" uygulanmasına başlanmıştır.

 

Bu kapsamda;

 

-         Nüfus cüzdanlarını kaybedenlerden,

-         Çocuklarının doğumlarını altmış (60) gün içerisinde bildirmeyenlerden,

-         Aile cüzdanlarını kaybedenlerden,

-         Evliliklerini otuz (30) gün içerisinde bildirmeyenlerden,

 

Nüfus cüzdanı ve aile cüzdanı bedelinin yanı sıra 26 Euro İdari Para Cezası alınacaktır.

 

 

          Saygıyla duyurulur.