Türkiye Cumhuriyeti

Paris Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Fransa'daki Türk Din Görevlileri Hakkinda İmzalanan "niyet Deklarasyonu" , 12.10.2010

                        Fransa’daki Türk din görevlileri hakkında Türkiye ile Fransa arasında imzalanan Niyet Deklarasyonu’na ilişkin olarak Dışişleri Bakanlığımız tarafından yapılan basın açıklamasının metni aşağıda sunulmaktadır.

 

“Fransa’da Türk toplumuna hizmet veren din adamlarımızla ilgili olarak Bakanlığımız ve Diyanet İşleri Başkanlığı yetkilileri ile ilgili Fransız makamları arasında sürdürülen temaslar sonucunda ‘Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Fransa Cumhuriyeti Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanlığı Arasında Fransa’daki Türk Din Görevlilerinin Durumuna Dair Niyet Deklarasyonu’ hazırlanmış ve sözkonusu deklarasyon Bakanlığımız Konsolosluk İşleri Genel Müdürü Büyükelçi Sayın Şakir Fakılı ile Fransa’nın Türkiye Büyükelçisi Sayın Bernard Emié tarafından 30 Eylül 2010 tarihinde Ankara’da imzalanmıştır.

 

  Niyet Deklarasyonu’yla Türkiye tarafından Fransa’da görevlendirilebilecek din görevlisi sayısı 121’den 151’e çıkartılmış, bu görevlilerin Fransa’da azami kalış süreleri 4 yıldan 5 yıla uzatılmıştır.

 

Sözkonusu Deklarasyon’la ayrıca, yerel dile ve kültüre hakim din adamı yetiştirilmesi gereğinden yola çıkılarak Türk asıllı Fransa vatandaşlarının Türkiye’de din adamı olarak yetiştirilmesi hususu da düzenlenmiştir. Buna göre, Türkiye’den din adamı görevlendirilmesi uygulaması 2014-2015’ten itibaren tedricen azaltılacak ve Türkiye’deki ilahiyat fakültelerinde yetiştirilecek Türk asıllı Fransa vatandaşı din görevlilerinin hizmet verme uygulamasına geçilecektir.

 

İmzalanan Deklarasyon’un, hem Fransa’da yerleşik Türk toplumunun ihtiyaçlarının daha etkin biçimde karşılanmasına hem de Türk ve Fransız toplumları arasındaki karşılıklı anlayışın geliştirilmesine katkıda bulunacağına inanılmaktadır.”