Türkiye Cumhuriyeti

Paris Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Çifte Vatandaşlarin Askerlik Ertelemeleri , 20.10.2010

          
           Bilindiği üzere, Milli Savunma Bakanlığımız tarafından getirilen yeni uygulama çerçevesinde, aynı zamanda Fransız vatandaşlığı bulunan vatandaşlarımızın, çifte vatandaşlıkları hakkında bildirimde bulundukları takdirde askerliklerinin tek seferde 38 yaşlarının sonuna kadar ertelenmesi mümkün hale gelmiştir.

 

            Öte yandan, bu imkandan yararlanarak askerliklerini 38 yaşlarının sonuna kadar erteleten vatandaşlarımızın, ertelemelerini takip eden dönemde bir takvim yılı içerisinde (1 Ocak-31 Aralık) Türkiye’de toplam 180 günden daha fazla kalmamaları gerekmektedir. Bu durumdaki vatandaşlarımızın Türkiye’de geçirdikleri süreler Askerlik Şubeleri tarafından düzenli olarak incelenmekte ve bir takvim yılında 180 günden daha fazla süreyi Türkiye’de geçirdikleri tespit edilenlerin askerlik ertelemeleri iptal edilmektedir.

 

            Çifte vatandaşlık bildirimi, askerlik erteleme işlemleri ve gerekli belgeler hakkında web sitemizin “Bilgi Notları” bölümünde detaylı bilgi edinilmesi mümkündür.