Türkiye Cumhuriyeti

Paris Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Dövizle Askerlik İşlemleri - Geçici 43. Madde Hakkinda Duyuru , 01.03.2011

             Dövizle askerlik hizmeti kapsamında değişiklik getiren ve 8 Şubat 2011 tarihinde yürürlüğe giren “Geçici 43. Madde” hakkında başlıca bilgiler aşağıda sunulmaktadır:

 

 

            1) Başkonsolosluğumuzda bugüne kadar dövizle askerlik dosyası açtırmamış olan vatandaşlarımız sözkonusu değişiklikten etkilenmeyeceklerdir. Bu vatandaşlarımızın askerlik işlemleri Başkonsolosluğumuzun web sitesinin (www.paris.bk.mfa.gov.tr) “Bilgi Notları” bölümünün “ Askerlik İşlemleri” kısmında yer alan şekilde yürütülmeye devam edilecektir.

 

            2) Başkonsolosluğumuza dövizle askerlik başvurusu yaparak işlemlerini tamamlamış olan vatandaşlarımız da sözkonusu değişiklikten etkilenmeyeceklerdir. Mevcut uygulamada yapılageldiği üzere, bu vatandaşlarımızın terhis işlemleri Türkiye’deki askerlik şubeleri tarafından takip edilecek ve tamamlanacaktır.

 

            3) Sözkonusu “Geçici 43. Madde” sadece, dövizle askerlik başvurusunu yapmış olan, ancak çeşitli nedenlerle dövizle askerlik hizmeti kapsamından çıkartılmış olan vatandaşlarımızı kapsamaktadır.  Bu durumdaki vatandaşlarımızın konu hakkında detaylı bilgi almak üzere Başkonsolosluğumuza başvurmaları gerekmektedir.