Türkiye Cumhuriyeti

Paris Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Yeni Askerlik Kanunu , 15.12.2011

Bilindiği üzere, 1111 sayılı Askerlik Kanununda yapılan değişiklikler 15.12.2011 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 6252 sayılı yasa ile yürürlüğe girmiştir. Yurtdışında çalışan vatandaşlarımızın dövizle askerlik hizmetleri kapsamında getirilen değişikliklere ilişkin başlıca hususlar aşağıda sunulmaktadır:


 

-15.12.2011 tarihinden itibaren dövizle askerlik bedeli 10.000 Euro olarak yasalaşmıştır.

 


-Bu tarihten sonraki başvurulara (önceden sıra numarası almış olanlar da dâhil) yeni yasa hükümleri uygulanacaktır.

 


-38 yaş ve öncesindeki yükümlüler 10.000 Euro’yu 38 yaş sonuna kadar dört eşit taksit (2.500 Euro) halinde ödeyebilirler. 39 yaş ve sonrasındaki yükümlülerin ise 10.000 Euro’yu tek seferde ve peşin olarak ödemeleri gerekmektedir.

 


-Yeni yasa uyarınca, dövizle askerlik hizmetini yerine getirecek olan vatandaşlarımız için 15.12.2011 tarihinden itibaren temel askerlik eğitimi uygulaması kaldırılmıştır.

 

-Bu çerçevede, yasa yürürlüğe girmeden önce dövizle askerlik bedelinin ilk taksitini veya tamamını ödeyerek başvuru işlemlerini tamamlamış olan vatandaşlarımızın temel askerlik eğitimi için Türkiye'ye gitmelerine gerek bulunmamaktadır.

 

-Dövizle askerlik bedelinin tamamını ödeyen vatandaşlarımıza Türkiye’deki askerlik şubeleri tarafından doğrudan kesin terhis işlemi yapılacaktır.

 

-Yurtdışında çalışan vatandaşlarımızın askerlik erteleme işlemlerine ilişkin uygulamada herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır. Askerlik işlemleri ve gerekli belgeler hakkında Başkonsolosluğumuzun web sitesinin (www.paris.bk.mfa.gov.tr) “Bilgi Notları” bölümünün “Askerlik İşlemleri” kısmında detaylı bilgiye ulaşılması mümkündür.


Saygıyla duyurulur.