Türkiye Cumhuriyeti

Paris Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Hakkındaki Kanun , 05.03.2012

                        “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Hakkındaki Kanun“ çerçevesindeki yeni düzenlemeye ilişkin olarak kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından “50 Soruda Yeşil Kart ve Gelir Tespiti“ başlığıyla anılan kurumun web sitesine bir bölüm eklenmiştir.

 

                        Sözkonusu notta yer alan 36-43 sayılı sorular ve yanıtları yurtdışında yaşayan vatandaşlarımıza yönelik bilgileri içermektedir.

 

                        Genel Sağlık Sigortası’na ilişkin olarak bilgi talep eden vatandaşlarımızın Sosyal Güvenlik Kurumu’nun aşağıda sunulan web sayfasından gerekli bilgilere ulaşmaları mümkündür. 

 

 

“50 Soruda Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Hakkındaki Kanun“

 

http://www.sgk.gov.tr/wps/wcm/connect/d15ca379-c083-4fb2-ad55-e6f11ef87737/GSS_SORU_VE_CEVAPLAR_20120123.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=d15ca379-c083-4fb2-ad55-e6f11ef87737