Türkiye Cumhuriyeti

Paris Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

2012 Yili Askerlik Yoklamasi İşlemlerine Ait Duyuru , 10.07.2012

1.1111 sayılı askerlik kanunu gereğince yoklama işlemine tabi tutulacak yükümlüler hakkında uygulanacak yoklama faaliyetlerine ilişkin hususlar, aynı kanun’un 25’inci maddesi gereğince müteakip maddelerde açıklanmıştır.

2.Aşağıda belirtilen durumdaki yükümlülerin yoklama yaptırmaları gerekmektedir.

A. 01 OCAK 2012 tarihinde askerlik çağına giren 1993 doğumlu yükümlülerden tahsil seviyesi lise mezunu (hariç) altında olanlar,

B. 1993 ve daha yaşlı doğumlulardan, tahsil seviyesi lise muzunu (dahil) ve üstü olanlardan silahaltına alınmak isteyenler,

C. Öğrenim gördükleri okullardan ilişiği kesilenler ile mezun olanlardan silah altına alınmak isteyenler,

Ç. Halen erteli durumunda bulunan ve yoklaması yapılmamış yükümlülerden silah altına alınmak isteyenler,

D. Erteleme süresi sona erenlerden daha önceden yoklaması yapılmayanlar.

3. Tahsili lise mezunu (dahil) ve üstü olan yükümlülerin erteleme hakkını kullanabilmeleri için o yıl askerlik çağına giren doğumun ilk celp ve sevk tarihinin bitimine kadar, 1993 doğumlularda muhtemel 24 ŞUBAT 2013 tarihine kadar dilekçe ve tahsil belgesi ile en yakın askerlik şubesi başkanlıklarına müracaat etmeleri gerekmektedir.

4. Yükümlüler, yoklama işlemleri için askerlik şubeleri müracaatlarında;

a. Nüfus cüzdanı

b. İki adet vesikalık fotoğraf

c. Öğrenim durumunu gösterir belgenin aslı ve tıpkıçekimi

ç. Meslek veya sanatlarına ait belgeleri

d. Sürücü belgesi ve tıpkıçekimi

e. Önceki yıllarda geçirilmiş hastalıklara varsa ait tedavi belgeleri ve raporları

f. Verem savaş dispanserinden alınacak verem savaş taraması sonuç belgesini yanlarında getirecektir.

5. Yurt dışında bulunan yükümlüler, işlemlerini bulundukları yerdeki yurt dışı temsilciliklerimize başvurarak yaptıracaktır.

6. O yıl askerlik çağına giren doğumun ilk celp ve sevk tarihinin bitimine kadar 1993 doğum ve bunlarla işleme tabi daha yaşlı doğumlularda muhtemel 24 ŞUBAT 2013 tarihine kadar,

A. Mazeretsiz olarak yoklamasını yaptırmayan,

B. Mazeretlerini belirten belgelerini askerlik şubelerinde veya yurt dışı temsilciliklerinde bulundurmayan yükümlüler,

1111 Sayılı Askerlik Kanunu’nun 30’uncu maddesi gereğince yoklama kaçağı işlemine tabi tutulacaktır.

7. Ayrıntılı bilgi www.asal.msb.gov.tr internet adresinde yer almaktadır.

8. 1111 Sayılı Askerlik Kanunu’nun 25’inci maddesi gereğince bu duyuru yükümlülere tebliğ niteliğindedir.