Türkiye Cumhuriyeti

Paris Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Sirbistan Ve Bulgaristan Üzerinden Karayoluyla Türkiye'ye Seyahat Edecek Vatandaşlarimiz İçin Duyuru , 08.08.2012

Karayoluyla Sırbistan ve Bulgaristan üzerinden Türkiye’ye seyahat edecek vatandaşlarımızın dikkatine getirilmek üzere, Belgrad ve Sofya Büyükelçiliklerimizden alınan bilgiler aşağıda sunulmaktadır:

 

1. Sırbistan’dan transit geçecek olsalar dahi, bu ülkeye seyahat edecek tüm yabancıların ülkeden ayrılacakları tarihten itibaren en az altı ay süreyle geçerli pasaport sahibi olmaları gerekmektedir. Bununla birlikte, pasaport süresi bitmiş olan bazı vatandaşlarımız, trafiğin yoğun olduğu saatlerde sınır kapılarında sıkışıklığı önlemeye çalışan Sırp makamlarınca pasaportları yeterince incelenmediğinden ülkeye kabul edilebilmektedir. Ancak, pasaportlarında yeterli geçerlilik süresi bulunmayan vatandaşlarımızın Bulgaristan’a geçişlerine Sırp makamlarınca kesinlikle izin verilmemektedir.

 

Bu itibarla, Sırbistan’dan araçla geçiş yapabilmek için en az altı ay geçerli pasaport sahibi olunması zorunludur.

 

2. Bulgaristan makamları tarafından alınan karar uyarınca, bu ülkede trafikteki araçların farlarını açık tutması kuralı bütün bir yıl ve 24 saat zorunlu hale getirilmiştir. Bu itibarla, Bulgaristan’dan araçla geçiş yapan vatandaşlarımızın seyahatleri sırasında araç farlarını sürekli açık tutmaları gerekmektedir.Saygıyla duyurulur.