Türkiye Cumhuriyeti

Paris Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Bedelli Askerlik Hakkında Duyuru , 23.12.2014

Bedelli Askerlik’ten Yararlanmak İsteyen Vatandaşlarımızın Dikkatine

Bedelli Askerlik’ten yararlanmak isteyen yükümlü vatandaşlarımızın başvuruları için yapmaları gereken hususlar aşağıda belirtilmiştir:

- 01 Ocak 1988 tarihinden (bu tarih dâhil) önce doğan ve aşağıdaki özelliklere haiz olan vatandaşlarımız bedelli askerlik için başvurabilecektir.

- Bu uygulama emri “her ne sebeple olursa olsun henüz fiili askerlik hizmetine başlamamış veya her ne sebeple olursa olsun daha önce bedelli veya dövizli askerlik hizmeti kapsamından çıkarılıp yaş şartı taşıyanlar ile herhangi bir yaş sınırlaması aranmaksızın kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce “Askerliğe Elverişli Değildir” kararlı raporları nedeniyle askerlik hizmetinden muaf tutulanlardan, istekli olanlar ile bunlarla ilgili işlemleri yürütecek kurum ve kuruluşları kapsar.”

-Başvuruların nüfus cüzdanı ile birlikte Başkonsolosluğumuza şahsen yapılması gerekmektedir.

- Başvuruda, Başkonsolosluğumuz tarafından verilecek form (EK-B LAHİKA-1) yükümlü tarafından doldurulmalıdır.

- Yükümlünün, Başkonsolosluğumuzdan temin edebileceği ödeme belgesi (EK-B LAHİKA-6) ile birlikte aşağıda belirtilen Türkiye’deki hesaplardan birine 18.000 TL’yi yatırması ve onaylı makbuzlarını Başkonsolosluğumuza getirmesi gerekmektedir.
 

(Yükümlünün 18.000-TL’yi Türkiye’deki hesaplardan birine yatırması ve makbuzların asıllarının teslim edilmesi kaydıyla işlemi kabul edilecektir.)

-Başkonsolosluğumuz bu belgeleri yükümlünün bağlı bulunduğu Askerlik Şubesi’ne iletecek olup, sonuçtan yükümlü bilahare bilgilendirilecektir.

Hesap Numaraları:

T. Halk Bankası IBAN No (TL) (TR31 0001 2009 4520 0010 2600 83 numaralı)

T.C. Ziraat Bankası IBAN No (TL) (TR49 0001 0017 4537 7119 4351 38 numaralı)

T. Vakıflar Bankası IBAN No (TL) (TR28 0001 5001 5800 7302 9593 00 numaralı)

Saygıyla duyurulur.