Türkiye Cumhuriyeti

Paris Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

2015 Milletvekili Seçimleri Hakkinda Duyuru/6 , 23.03.2015

Yüksek Seçim Kurulu tarafından Yurt Dışı Seçmen Kütüğü üzerinde yapılan inceleme sonucunda; 8 Kasım 2014-10 Mart 2015 arasında adres beyanı yapan bazı vatandaşlarımızın (adres beyanlarını Paris Başkonsolosluğumuz dışındaki temsilciliklere yapanların) oy kullanacağı yer olarak adresinin bağlı olduğu Başkonsolosluk bilgisi yerine, adres beyanı işlemini yaptıkları Başkonsolosluğun kaydedildiğinin tespit edildiği bildirilmiştir.

Seçmen kütükleri askıya çıkarılmış olduğundan dolayı, bu şekildeki hatalı kayıtların YSK tarafından doğrudan düzeltilmesi mümkün olamamaktadır.

Bu itibarla, tüm seçmenlerin www.ysk.gov.tr
adresinden kayıtlarını ve oy kullanacakları temsilcilik bilgilerini kontrol ederek, kaydı olmayan ya da temsilcilik bilgisinde yanlışlık olan vatandaşlarımızın 27 Mart 2015 Cuma günü saat 16.00'a kadar en yakın Başkonsolosluğa başvurarak Adres Beyan Formu doldurmaları gerekmektedir.

En iyi dileklerimizle,

T.C. PARİS BAŞKONSOLOSLUĞU