Türkiye Cumhuriyeti

Paris Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

1978 Doğumluların Dövizle Askerlik İşlemleri Hakkında Duyuru , 08.02.2017

1978 doğumluların dövizle askerlik başvurusunda bulunabilecekleri en son tarihin 31 Aralık 2016 olduğu vatandaşlarımıza zamanlıca duyurulmuştu.

 

Milli Savunma Bakanlığımızın almış olduğu kararı doğrultusunda, aşağıda belirtilen durumda olan 1978 doğumlu vatandaşlarımıza dövizle askerlik işlemlerini tamamlamaları için 30 Haziran 2017 tarihine kadar süre verilmiştir.


 

 

Bu kapsamda;

 

-Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere 31 Aralık 2016 (dahil) tarihinden önce konsolosluklara başvurup, sistem tarafından 2017 yılı içerisinde randevu verilenler,

 

-Başvuru evrakını 31 Aralık 2016 (dahil) tarihine kadar teslim etmelerine rağmen, dövizle askerlik hizmetinden yararlanma haklarının bulunup bulunmadığının konsolosluklarca tespiti 2016 yılı içerisinde tamamlanamayanlar,

 

-Başvuru evrakını 31 Aralık 2016 (dahil) tarihine kadar teslim etmelerinin ardından kendilerine ödeme belgesi verilmiş, ancak ödemelerini 31 Aralık 2016 tarihine kadar yapamayanlar,

 

dövizle askerlik hizmeti kapsamında ödeme ve başvuru işlemlerini 30 Haziran 2017 tarihine kadar tamamlayabileceklerdir.

 

 

1 Temmuz 2017 (dahil) tarihine kadar başvuru veya ödeme işlemlerini tamamlamamış 1978 doğumlu yükümlülerin müracaatları Başkonsolosluğumuz tarafından kabul edilmeyecektir.

 

Öte yandan, 31 Aralık 2016 tarihine kadar dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere dış temsilciliklerimize başvuruda bulunmamış olan ve/veya 31 Aralık 2016 tarihine kadar kendilerine randevu verilmiş olmasına rağmen müracaat etmemiş olan 1978 doğumlu yükümlülerin dövizle askerlik hizmetinden yararlanabilmeleri mümkün değildir.

 

Saygılarımızla duyurulur.