Türkiye Cumhuriyeti

Paris Başkonsolosluğu

Bilgi Notları

Eğitim, 20.01.2017

Fransız örgün sistemi içinde Türk öğrencilerin eğitim kademelerine göre dağılımı:

Ana ve ilkokul:4669

Ortaokul ve lise:1523

Yüksek Öğretim:2336

Fransız Milli Eğitim Bakanlığı’ndan temin edilen bu rakamlara çifte vatandaşlarımız dahil değildir. Fransız vatandaşlığını da haiz gençlerimiz ile birlikte Fransız örgün sistemi içindeki Türk öğrenci sayısının daha yüksek olduğu tahmin edilmektedir.

Görev bölgemizde 2016 yılı sonu itibariyle 6192 öğrenci Türkçe ve Türk Kültürü derslerine devam etmektedir. Sözkonusu dersler muhtelif şehirdeki Fransız okullarında ve Türk derneklerinin kültür merkezlerinde 43 öğretmen tarafından verilmektedir.

Türkçe ve Türk Kültürü dersleri Türkiye’den görevlendirilen öğretmenlerimiz tarafından ilk ve ortaokul seviyesindeki öğrencilere verilmektedir. Görev bölgemizde ilk ve orta seviyedeki öğrencilerin 1/3’ünden biraz daha fazlası Türkçe ve Türk Kültürü derslerine devam etmektedir.

Türkçe ve Türk Kültürü dersinin açılabilmesi için her okulda en az 15 öğrenci velisinin eğitim-öğretim yılının başında okul yönetimine derslik açılması için talepte bulunması gerekmektedir.

Türkçe ve Türk Kültürü dersi, Arapça'dan sonra Fransa'da okutulan anadil dersleri içerisinde ikinci sırada bulunmakta, bu dersi Portekizce ve İtalyanca dersleri izlemektedir.