Türkiye Cumhuriyeti

Paris Başkonsolosluğu

Bilgi Notları

NÜFUS İŞLEMLERİ (NÜFUS CÜZDANI-DOĞUM BİLDİRİMİ), 02.11.2016

      NÜFUS SERVİSİ BİLGİ NOTU

İŞLEMLER:
I. Nüfus Cüzdanı (Yenileme, Değiştirme, Kayıp nüfus cüzdanı)
II. Doğum kayıt (Evlilik sırasında doğan çocukların nüfusa kaydı)
III. Evlilik dışı doğan çocukların nüfusa kaydı
IV. Nüfus kayıt belgesi başvuruları
V. Sabıka kaydı başvuruları


I.       NÜFUS CÜZDANI İŞLEMLERİ

 

YENİLEME-DEĞİŞTİRME-KAYIP NÜFUS CÜZDANI

Aşağıdaki belgelerle birlikte Başkonsolosluğumuza ŞAHSEN BAŞVURULMASI GEREKMEKTEDİR.

-2 adet renkli vesikalık fotoğraf (6 aydan eski olmamalıdır)

-Eski nüfus cüzdanı ve fotokopisi

-Pasaportun aslı ile 1,2,3,4, uzatma sayfaları ve en son sayfasının fotokopileri

-Oturma kartının  aslı ve arkalı önlü fotokopisi

-İşleme başlamadan Kan Grubunu gösteren kartını ibraz edenlerin kan grubu nüfus cüzdanına yazılacaktır (dosyaya fotokopisi eklenmesi gerekir)

-Hiçbir evrak ibraz edemeyen vatandaşlarımızın, Türkiye’de kendisini tanıyan iki kişinin adı soyadı ve adreslerini içeren bir dilekçe, kimlik bilgileri gösteren bir belge (eski kimlik fotokopisi, nüfus kayıt örneği fotokopisi, pasaport fotokopisi, türk evlenme cüzdanı fotokopisi gibi) ve 4 adet renkli vesikalık fotoğrafla müracaat etmesi gerekmektedir.

  

II.    DOĞUM KAYIT İŞLEMLERİ


-Yeni doğan çocukların nüfusa kaydı için anne-baba arasındaki evliliğin
mutlaka Türkiye’deki nüfuslarına kayıtlı olması gerekmektedir.

-Doğum kaydı yaptırmak için çocukların gelmesine gerek bulunmamaktadır.

Gerekli Belgeler:

-Çocuğun doğduğu yerin belediyesinden alınan ve altı aydan eski olmayan doğum belgesinin (Acte de naissance-copie integrale) aslı 

-Anne ve babanın evli olarak verilen nüfus cüzdanlarının asılları

-Varsa oturma kartlarının asılları 

-Evlenme cüzdanının aslı (Varsa Fransız evlenme cüzdanının aslı)


POSTAYLA DOĞUM KAYDI BİLDİRİMİ:

-Çocuğun doğduğu yerin belediyesinden alınan ve altı aydan eski olmayan doğum belgesinin (Acte de naissance-copie integrale) aslı 

-Aşağıda bulunan doğum tescil dilekçesi

-Anne ve babanın evli olarak verilen nüfus cüzdanlarının fotokopileri.

-Varsa oturma kartının fotokopileri.

-Evlenme cüzdanının fotokopisi (Varsa Fransız evlenme cüzdanının fotokopisi).
 
-Posta bedeli ve hizmet harcı
       -doğumdan sonraki ilk iki ay içerisindeki bildirimler için 12 Euro
       -iki aydan sonraki doğumlar için 15 Euro tutarında "banka çeki"
ödemesi eklenmelidir. Nakit kabul edilmemektedir.

Posta idaresince başlatılan yeni uygulama nedeniyle, 1 Kasım 2016 tarihinden itibaren
postayla başvuru yapacak vatandaşlarımız gerekli işlem ödemelerini SADECE banka
çekiyle yapabileceklerdir.


Bu kapsamda, konsolosluk işlemleri için postayla başvuru yapan vatandaşlarımızın
banka çeklerinin alıcı kısmına “Consulat Général de Turquie” yazmaları ve işlem
ücretini gerekli diğer evraklarla birlikte Başkonsolosluğumuza göndermeleri
gerekmektedir

III.EVLİLİK DIŞI DOĞAN ÇOCUKLARIN NÜFUS KAYIT İŞLEMLERİ

 -Çocuğun ANNE ve BABA’sının beraber gelmesi MECBURİDİR.

-Doğum kaydı yaptırmak için çocukların gelmesine gerek bulunmamaktadır.

-Çocuğun doğum belgesinin ASLI  ( 6 aydan eski olmayan Acte De Naissance Copie İntegrale)

-Anne ve babanın nüfus cüzdanlarının asılları 

-Anne veya baba Türk vatandaşı değilse:

-Fransız Kimlik kartı, “Acte de Naissance Copie integrale” belgesinin ASLI ( 3 aydan eski olmamalıdır)

-Anne Fransa dışında başka bir devletin vatandaşı ise, pasaportunun Aslı ve vatandaşı olduğu ülkenin Konsolosluğundan alacağı CERTİFİCAT DE CELİBAT (BEKARLIK BELGESİ)ASLI (3 aydan eski olmamalıdır)


 IV. NÜFUS KAYIT BELGELERİ

Doğum kayıt örneği (acte de naissance), evlilik kayıt örneği (acte de mariage) veya aile toplum kağıdı almak için nüfus cüzdanı aslı veya pasaportun aslı ile Başkonsolosluğumuz "Nüfus Servisi"ne şahsen başvurmanız gerekmektedir.

 

V.   SABIKA KAYDI BAŞVURULARI              

Sabıka kaydı belgesi alabilmek için Başkonsolosluğumuz Vatandaşlık Servisine nüfus cüzdanınızın aslı ile başvurabilirsiniz. Sabıka kayıt belgesi aynı gün içinde Başkonsolosuğumuzca verilmektedir. 
 

İlgili Dosyalar :

- doğum tescil dilekçe